• Būstas

    AUKŠTAKROSNĖS GAMYBOS PRODUKTAI

    Pagrindinis aukštakrosnės darbo produktas yra špižius. Spižiai skirstomi į liejiminius, perdirbamuosius ir specialiuosius aukštakrosninius ferolydinius.Liejiminis špižius naudojamas liejiniams gaminti. Sis Špižius pasižymi geromis liejiminėmis savybėmis, yra leng­vai apdirbamas. Lūžyje špižius yra pilkos spalvos. Špižius nau­dojamas mašinų detalėms, vamzdžiams, sanitariniams prietai­sams, armatūrai, ekskavatorių ir kitų statybinių mašinų deta­lėms gaminti. Liejiminis špižius būna tokių markių: J1K-00; J1K-0; JlK-1 ir t. t. Raidės markės žymėjime reiškia, kad, ly­dant liejiminį (JI) špižių, buvo naudojamas koksas (K), kaip kuras. Kuo didesnis skaičius, esantis po raidžių, tuo mažiau špižiuje silicio. Jeigu, lydant špižių, buvo naudojamos medžio anglys, raidė K, esanti markės žymėjime, pakeičiama raide JX. Perdirbamasis špižius skirtas perdirbimui į plie­ną. Jis pasižymi dideliu kietumu ir…

  • Būstas

    Surenkamų konstrukcijų sandėliavimas ir transportavimas

       Ilgus elementus ant trijų platformų, kraštinėse platformose konstrukcijos atremiamos ant posūkio atramų, o vidurinė platforma 1 laisva ir reikalinga tik sąstatui sukabinti. Jeigu konstrukcija netelpa ant trijų platformų, ja, reikia pervežti dalimis, ilgesnius    elementus    leidžiama    vežti    geležinėmis  kreivėmis. Atskirais atvejais labai ilgas konstrukcijas galima    pervežti    speciali platformomis. Bendri konstrukcijų transportavimo reikalavimai Iš gamyklų ir sandėlių į montavimo vietą surenkamosios konstrukcijos pervežamos geležinkeliais, laivais, automobiliais ir tralais. Transportavimo priemones reikia parinkti, atsižvelgiant į vežimo atstumą, kelius, pervežamų konstrukcijų matmenis, jūsų pervežimo kainą. Pervežant konstrukcijas, reikia laikytis šių bendrųjų reikalavimų. Pakrauti, pervežti ir iškrauti konstrukcijas reikia taip, kad nesutrūkinėtų ar nesusilankstytų. Dėl to surenkamąsias konstrukcijas jas reikia pritvirtinti ir pervežti padėtyje,…