Būstas

Surenkamų konstrukcijų sandėliavimas ir transportavimas

metalines-konstrukcijos-2-metalo-gaminiai.lt    Ilgus elementus ant trijų platformų, kraštinėse platformose konstrukcijos atremiamos ant posūkio atramų, o vidurinė platforma 1 laisva ir reikalinga tik sąstatui sukabinti. Jeigu konstrukcija netelpa ant trijų platformų, ja, reikia pervežti dalimis, ilgesnius    elementus    leidžiama    vežti    geležinėmis  kreivėmis. Atskirais atvejais labai ilgas konstrukcijas galima    pervežti    speciali platformomis.

Bendri konstrukcijų transportavimo reikalavimai

Iš gamyklų ir sandėlių į montavimo vietą surenkamosios konstrukcijos pervežamos geležinkeliais, laivais, automobiliais ir tralais. Transportavimo priemones reikia parinkti, atsižvelgiant į vežimo atstumą, kelius, pervežamų konstrukcijų matmenis, jūsų pervežimo kainą.

Pervežant konstrukcijas, reikia laikytis šių bendrųjų reikalavimų.

Pakrauti, pervežti ir iškrauti konstrukcijas reikia taip, kad nesutrūkinėtų ar nesusilankstytų. Dėl to surenkamąsias konstrukcijas jas reikia pritvirtinti ir pervežti padėtyje, artimoje projektinei: sis pertvarų plokštes, santvaras, sijas  vertikaliai, tuštumines periodinių gaminių  plokštes ir visus kitus elementus  horizontaliai. Sukrautus apdailintus elementus, tarp jų reikia dėti minkštus tarpiklius (medines lenteles, apkaltas arba apklijuotas poringa guma);

Paprastos  lygios  metalinės konstrukcijos platformos kraunamos  keliomis   eilėmis ant medinių tarpiklių. Iš metalinių konstrukcijų laiko miniai stovai, kurių vieniai galai skersai platforma surišami 6 mm storio: Sijos kraunamos taip, kad sienelės būtų vertikalios. Vieną sijų eilę galima guldyti šonu. Sijų galus reikia sunerti viela. Santvaros ant formų   kraunamos   po vienetus  vertikalioje padėtyje, ir jų viršutinės juostos rišamos apkabomis. Kad žarnos  konstrukcijos   nes paklotų,   jos   tvirtinamos platformos bortų kryžminiais vieliniais   ryšiais.   Pervežti lenktas lakštines konstrukcijas   (rezervuarų,   dujų gamyklų  elementus),   jos kraunamos ant specialių 9 tinkamo   kreivumo    atramų. Gatavos dujų saugyklos sudedamos ant specialių atrankų, kad  vežamos  neslankiotų nejudėtų.     Visais     atvejai konstrukcijų   tvirtinimo platformų  būdus  reikia tikrinti   su   geležinkelio   administracija.

Statybos aikštelės ribose ilgas ir stambias metalines konstrukcijas galima pervežti ant dviejų platformų, nenaudojant sukabinta platformos. Statybos aikštelėje galima pervežti didesnių gabaritų konstrukcijas, negu leidžiama, bet reikia atsižvelgti į vietos sąlygas

Jeigu statybos aikštelėje nėra geležinkelio, metalinės konstrukcijos pervežamos automobiliais. Iš geležinkelio stoties į statybą metalinės konstrukcijos pervežamos sunkvežimiais, automobilinėmis prie­kabomis ir t. t.